Duszpasterze

 

Posługę duszpasterską w Polskiej Misji Katolickiej Duisburg-Oberhausen od początku jej istnienia prowadzą Księża ze zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Od roku 1999 pomocą w pracy duszpasterskiej służą Siostry ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
Obecnie posługę duszpasterska sprawuje:

 

Ks. Romuald Greh TChr. Po ukończeniu studiów teologiczno – filozoficznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyjął w 1984 r. święcenia kapłańskie. Pierwsze dwa lata był kapłanem w Goleniowie, a od 1986 r. skierowany został przez Zgromadzenie do posługi duszpasterskiej w Niemczech - przez rok w jednym ze szpitali w Essen, od 1987 do 1993 r. w Polskiej Misji Katolickiej i w Domu Pogodnej Starości w Aachen, w latach 1993 do 1997 w Bonn, potem do  roku 2000 w Berlinie oraz ponownie w klinikach w Essen i w Bochum-Wattenscheid w kościele św. Krzyża. Został Kapłanem getyńskiej Misji od 1 II 2003. Od października 2015 jest proboszczem PMK Duisburg-Oberhausen.

Ks.Jan Kaluta TChr. ur. 28.08.1930 roku Wstąpił do Zgromadzenia zakonnego w 1948 roku. Obecnie Ks. Jan jest rezydentem w Domu Prowincjalnym TChr. W Bochum. Swój wolny czas poświęca pracy w Polskiej Misji Katolickiej służąc posługą szczególnie w konfesjonale wspierając Ks. Romualda w duszpasterstwie polonijnym.

S.Ludmiła Maruszewska MChr do gromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla wstąpiła w 1999 roku. W 2007 roku złożyła wieczyste śluby zakonne. Ostatnie 12 lat pracowała na Białorusi: w Subotnikach, Nieświeżu i Wawierce. Od września 2015 pracuje przy PKM Duisburg- Oberhausen.

 

© 2018 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen