Modlitewnik - Modlitwy podstawowe

 

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie anielskie)

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen