Modlitwy i rozważania

MODLITWY NIE ZMIENIAJĄ ŚWIATA,
ALE ODMIENIAJĄ LUDZI,
A LUDZIE ZMIENIAJĄ ŚWIAT.
(Albert Schweitzer
)


Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

św. Teresa od Dzieciątka Jezus Modlitwa Nowenny: Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko naszych trudnych czasów. Tyś chciała być “miłością w sercu Kościoła” i ofiarą za zbawienie braci. Uproś dziś Kościołowi Świętemu możliwość dotarcia do każdego człowieka z darem Chrystusowej miłości, przebaczenia i pojednania, a ludzkim sercom wyjednaj zdolność przyjęcia daru Bożego Miłosierdzia. Twemu orędownictwu przed tronem Boga polecam też siebie i swoich najbliższych, a szczególnie:… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu.


Modlitwa do św. Józefa

Pamiętaj, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, o mój słodki opiekunie święty Jozefie, iż nigdy nie slyszano, aby pozostał bez pociechy, ktokolwiek wzywał Twej opieki i szukał Twej pomocy. Z tą ufnością przychodzę przed Twe oblicze i Tobie najgoręcej się polecam. Ojcze przybrany Odkupiciela, nie odrzucaj mej prośby, ale wysłuchaj łaskawie. Amen


Modlitwa do św. Antoniego

1. Modlitwa do św. Antoniego:
Pomnij, o Święty Cudotwórco Antoni, że nigdy nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, twej pomocy wzywając, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony, ufny w Twoje możne orędownictwo, uciekam się do Ciebie, któryś tak bogaty w łaski i tak bliski Bożemu Dzieciątku Jezus. O przesławny głosicielu Słowa Bożego, nie odrzucaj modlitwy mojej, a racz ją dołączyć do prośby swojej u tronu Bożego. O błogosławiony, o cudowny, o możny Święty Antoni, racz wysłuchać modlitwę moją, abym doznał pomocy i pocieszenia w trudnościach i potrzebach moich. Usłysz głos modlitwy mojej. Amen

2. Modlitwa do św. Antoniego:
O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś św. Antoniego, jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z która zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze; zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia, udzielając nam twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Modlitwa do św. Judy Tadeusza

O, św. Tadeuszu, który byłeś godzien zaliczać sie do rodziny Zbawiciela, Najświętszej Panny i św. Jozefa, pozdrawiam Cię przez Najśw. Serce Jezusowe; przez to Najśw. Serce chcę nieść chwałę Bogu i składać dzięki za łaski Tobie udzielone. Padłszy na kolana, proszę Cię pokornie przez to Najśw. Serce, wejrzyj na mnie z litoscią, nie gardź mą korną prośbą, a ufność moja niech nie będzie zawstydzona. Tobie Bóg użyczył łaski, ze swoją możną przyczyną przychodzisz ludziom z pomocą w beznadziejnych okolicznościach. O przyjdź mi z pomocą, bym mógł zmiłowanie Pańskie uwielbiać na wieki. Całe życie moje wdzięcznym Ci będę i zostanę gorliwym Twoim czcicielem. Amen


Koronka do Ducha św.

W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen. Wierze w Boga Ojca Wszechmogącego…
Wezwanie do Ducha św.:
Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź, Światłości sumień! O najmilszy z Gości, Słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze! Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze! Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym Tobie ufającym siedmiorakie dary! Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary! Amen.
1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …
2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …
3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …
4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …
5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …
6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …
7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie, i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociecha zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.


Modlitwa do Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Amen


Koronka o Przemienieniu Pańskim

1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
2. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
3. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
4. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
5. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Ofiarowanie Koronki: Przedwieczny Synu Boga żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruje Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość! Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twoją świętą! Amen.


Modlitwa św. o. Pio

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą odmawiał bl. O. Pio
1.- O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę mówię Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż, pukam, szukam i proszę o łaskę… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieje.

2.- O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę mówię Wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da Wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieje.

3. – O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę mówię Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieje. O najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o które Cie prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl sie za nami. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i Nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza one miłosierne oczy na nas zwróć i Jezusa błogosławiony Owoc Żywota twojego nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Dr Franz Hengsbach Bischof von Essen


Modlitwa do św. Rodziny (Loretto)

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci składamy. Poświęcamy się Tobie prosząc pokornie, by nasze rodziny stały się siedzibą Boga, by w nich rodzice i dzieci, starzy i młodzi, żyli we wzajemnej miłości. Święta Rodzino Nazaretańska, która ze wzgórza loretańskiego rozlewasz na cały świat jasne blaski wiary i miłości, broń naszych rodzin i prowadź je po drogach świętej Ewangelii Jezusa Chrystusa naszego pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen


Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham cię, o mój Jezu, Zbawicielu, na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi ciebie nieustannie obrażamy. Ofiaruję Ci w niepokalanym Sercu Twojej najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich Świętych, jako woń kadzidła i proszę cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze, Twój Obraz, który przez grzechy nasze został tak zeszpecony. O niepojęta Dobroci boga, o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana, o nieskończone Miłosierdzie, ufam Tobie.

            Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe, Najświętsze Oblicze, Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy.

            Ojcze przedwieczny, ofiaruję Je Tobie, aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie, a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników. Amen.