Grupa Seniorów

 

Grupa seniorów, której przewodniczy ks. proboszcz dr Tadeusz Talik oraz s. Ludmiła, ma swoje spotkania

w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 15.30 w

Polskiej Misji Katolickiej Duisburg-Oberhausen
Mittelstraße 6b
47169 Duisburg

Przy kawie jak i wspólnie zorganizowanym poczęstunku jest okazja do wspólnych rozmów, lepszego poznawania się we wspólnocie oraz śpiewów. Podczas spotkań następuje również dzielenie się zagadnieniami dotyczacymi wiary oraz spraw bieżących parafii.

Spotkania zakończone są wspólnym uczestnictwem w środowej Eucharystii.

 

© 2019 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen