Koła Żywego Różnieca

 

Do Polski Koła Żywego Różnieca dotarły w XIX wieku.Obecnie z tymi wspólnotami możemy się zetknąć niemal w każdej parafii.
W 1977 r. Ceremoniał Żywego Różańca opracował o. Szymon Niezgoda (dominikanin) w 60 rocznicę objawień fatimskich, a zatwierdził go Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

Nasza wspólnota Róż Różańcowych składa sie z czterech Róż:

– przy kościele St. Peter Duisburg-Marxloh są aktywne dwie Róże; wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca
– przy kościele St. Peter Oberhausen-Alstaden również są aktywne dwie Róże; wymiana tajemnic odbywa się w każdy czwartek 30 minut przed Mszą św.

Każdy z członków poszczególnych Róż modli się jedną tajemnicą, przez cały miesiąc.
Koła Żywego Różańca otrzymują również intencje modlitewne na każdy miesiąc.


Intencje Modlitwy Różańcowej na rok 2019


Styczeń 2019
Intencja ewangelizacyjna: za młodzież.
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii

Luty 2019
Intencja powszechna: za ofiary przemocy.
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec 2019
Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień 2019
Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.
Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

Maj 2019
Intencja ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce.
Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.

Czerwiec 2019
Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów.
Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Lipiec 2019
Intencja powszechna: o sprawiedliwość.
Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

Sierpień 2019
Intencja ewangelizacyjna: za rodziny.
Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

Wrzesień 2019
Intencja powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów.
Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Październik 2019
Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego.
Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

Listopad 2019
Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Grudzień 2019
Intencja powszechna: za dzieci.
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

Dwa razy w roku odbywają sie spotkania naszych wspólnot przy kawie i wspólnie przygotowanym posiłku.

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen