Modlitewnik - Modlitwy podstawowe

 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych;
Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza !
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj.

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen