Modlitewnik - Modlitwy podstawowe

 

Regina caeli (w okresie wielkanocnym)

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
módl się za nami do Boga, alleluja.
K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
K. Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę,
Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen