Modlitewnik - Modlitwy podstawowe

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa,
Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę,
abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen