Modlitewnik - Modlitwy podstawowe

 

Znak Krzyża św.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

© 2020 Polska Misja Katolicka / Polnische Katholische Mission Duisburg-Oberhausen